សមយុទ្ធ​យោធា​នៅទីណា​ក៏​ឃើញ​មាន​វត្តមាន​របស់​កង​ទ័ព​អាមេរិក​ដែរ ហ្ន៎ !

0
7

​កងទ័ព​អាមេរិក​បាន​ចូលរួម​នៅក្នុង​សមយុទ្ធ​យោធា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ជា​សមយុទ្ធ​យោធា​ចម្រុះ​ជាតិ​សាស​និង​បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង Quweira ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា 290 គីឡូ​ម៉ែត​ពី​ទីក្រុង​ធំ​របស់​ប្រទេ​សហ្ស័​រដង់​។​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​នៃ​ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​រួមជាមួយ​នឹង​ទ័ព​អាមេរិក​!!​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215040_zpscb86b693.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215105_zps824f5986.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215117_zps8bffdb65.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215131_zps8cadaa76.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215147_zpscfd4516b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215202_zpse114e42a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215215_zps11f8ce88.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215228_zps21f1be4c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Irina/2013-06-14_215247_zpsb63765d7.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here