ព្រះ​ម​ហា​ក្ស​ត្រ​ ​ឡា​យ​ព្រះ​ហ​ស្ត​លេ​ខា​លើ​ព្រះ​រា​ជ​ក្រឹ​ត្យ​​លើ​ក​លែ​ង​ទោ​ស​លោ​ក​ ​ស​ម​ ​រង្ស៊ី​

0
39
abandon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here