ទស្សនា​គ្រាប់បាល់ Top 10 ក្នុងរដូវកាលប្រកួត​ពាន់រង្វាន់​ពិភព​លោក ២០០៦ និង ២០១០​

0
7

កៀកនឹង​​ Wold Cup 2014 ឈានចូល​មក​ដល់ នោះ ​យើង​ពាំនាំបង្ហាញ​​​គ្រាប់បាល់ ទាំង ១០ កាលពី Wold Cup 2006 និង 2010 ដែលសុទ្ធសឹង​ជា​គ្រាប់បាល់​បំប៉ោង​សំណាញ់​​យ៉ាងល្អៗ ដែលមានដូច​មាន​វីដេអូ​ឃ្លិបខាង​ក្រោមនេះ៖
World Cup 2006 ៖

World Cup 2010 ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here