កំប្លែង​៖សង្ហា​ហើយក៏​នៅតែ​មិន​ស្រួល​ចិត្ត​ដែរ !!!

0
6

បុរស​សង្ហា​ម្នាក់​កំពុង​ទូរស័ព្ទ​ទៅកាន់ 911 :
​បុរស : ហា​ឡូ​បង​ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ឲ្យ​បងជួយ !!
911: ហា​ឡូ​ចាស​ចាស​មានការ​អី​ដែរ​??
​បុរស : មាន​នារី​ពីរ​នាក់​កំពុង​តែ​វាយ​គ្នា​ព្រោះ​ចង់បាន​ខ្ញុំ​!!
911: ចឹង​ស្អី​ទៅ​ជា​រឿង​ដែល​ចង់ឲ្យ​ខ្ញុំ​ជួយទៅ​??
​បុរស : នែ ……. គឺថា​នារី​មា្ន​ក់​ដែល​មាន​មុខ​យ៉ាប់​នោះ​បាន​វាយ​ឈ្នះ​នារី​ម្នាក់​ទៀត​ទៅ​ហើយ​!! ៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/1287124852_1024x768_handsome-anime-boy1_zps163e7bc4.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here