កំប្លែង ៖ ស្គាល់​បង​ជា​អ្នកណា​អត់​ចឹង !!!

1
30

​សិស្ស​ប្រុស : អូន​មាន​ដឹង​ថា​នាយក​សាលា​យើង​ម៉េច​អត់ ?? នាយក​សាលា​យើង​អាចម៍​សុទ្ធ​ជា​មនុស្ស​គ្មាន​បានការ ធ្វើការ​មិន​បាន​ការ​អី​ទាំងអស់ !!
​សិស្សស្រី : ចុះ​បង​ដឹង​ថា​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ណា​អត់​?
​សិស្ស​ប្រុស : ហ្អា !! បើ​មិន​ប្រាប់​មាន​អ្នកណា​ទៅ​ស្គាល់​ឈ្មោះ​អូន​ទៅ !!
​សិស្សស្រី : ខ្ញុំ​ជា​កូន​លោក​នាយក !!
​សិស្ស​ប្រុស​សួរ​ទាំង​ភ័យ​តែ​បែប​មិន​ខ្លាច​ថា : ចុះ​មាន​ស្គាល់​បង​ថា​ជា​អ្នក​ណា​អត់​ចឹង ??
​សិស្សស្រី​ឆ្លើយ​ទាំង​ខឹង​ថា : អត់​……..
​សិស្ស​ប្រុស : អើបើ​មិន​ស្គាល់​ល្អ​ហើយ​ចឹង​……………!!! និយាយ​ហើយ​ក៏​រត់​ដាក់​មេ​ប្រូច​បាត់ស្រមោល​ឈឹង !!​
2013-07-17_141135

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here