រូបភាព​តា​រាហូ​លី​វ៉ូត​ផ្អែមល្អែម​លើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម​

0
7

​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព របស់​តា​រាហូ​លី​វ៉ូត បង្ហាញ​ពី​ភាព​ផ្អែម​ល្អែម រវាង​គ្នា និង​គ្នា នៅលើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម ។​ក្នុងចំណោម​នោះ​ដែរ ពួកគេ​បាន​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ថើប និង​ធ្វើ​ទង្វើរ​ល្អៗ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ច្រណែន​ចំពោះ​ពួកគេ​។​
​ចង់ដឹងថា គូស្នេហ៍​ណាខ្លះ​ដែល បង្ហាញ​ភាព​ផ្អែមល្អែម​លើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​៖
Angelina Jolie និង Brad Pitt
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods1_zps276381fd.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods13_zps42d5d8e2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods14_zpsd77784d7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods15_zps906e4126.jpg
Orlando Bloom និង Miranda Kerr
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods2_zps83a07485.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods3_zps25a6fd7f.jpg
Fergie និង Josh Duhamel
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods4_zps2d681323.jpg
Channing Tatum និង​ប្រពន្ធ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods5_zpsbd02afdb.jpg
Gwen Stefani និង​ប្តី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods6_zpsaac3ad1d.jpg
Nicole Kidman និង Keith Urban
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods7_zpsfedc4730.jpg
Gisele Bundchen និង​ប្តី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods8_zps506c2468.jpg
Alec Baldwin Amateurs និង​ប្រពន្ធ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods9_zps4c6639b3.jpg
Olivia Wilde និង គូស្នេហ៍​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods10_zps7f0f8f89.jpg
​គូស្នេហ៍​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា Ellen DeGeneres បង្ហាញ​ចិញ្ចៀន​រៀបការ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods11_zps83f2a52e.jpg
​គូស្នេហ៍​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា Jesse Tyler Ferguson និង Justin Mikita
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Irina%20Shayk/CoupleHollywoods12_zps42bac93d.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here