ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​ជប៉ុន​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ត្រី​លេច​លី​អូ​តាម​វិថី​ដោយសារ​ព្យុះ រង​ការរិះគន់​

0
11

​ប្រទេស​ជប៉ុន​ជា​ប្រទេស​មួយ ដែល​ញឹកញយ​តែងតែ​ជួប​នូវ បញ្ហា​លក្ខណ​ធម្មជាតិ ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេស​នោះ​គឺ​រញ្ជូយ​ដី​តែម្តង ។​ដូច្នេះ​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដែល​បក់បោក​ដោយ​ធម្មជាតិ​គឺ​ជា​ចំណុច​ដ៏​សំខាន់ និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បំផុត សម្រាប់​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​អាកាសធាតុ​របស់​ជប៉ុន​។ ជាមួយនឹង​លក្ខណ​ធម្មជាតិ​មិន​ប្រក្រតី​នេះដែរ នៅ​លើ​ដង​វិថី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្បូរ​ទៅដោយ រូបភាព​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​បង្ហាញ​ខោ​ក្នុង និង​អាវ​ក្នុង​ជាដើម ខណៈ​ដែល ខ្យល់ និង​ទឹកភ្លៀង​បក់បោក​មក​លើ​នោះ​។​ក្នុង​ការបង្ហាញ​សកម្មភាព​ស្ត្រី​ធ្វើដំណើរ​តាម​ផ្លូវ ដោយ​ខ្យល់​បក់​ប៉ើង​សំពត់​ឡើង​លើ​លេច​លី​អូ ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​បណ្តាញ​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NHK, JK ជាដើម ។ ការផ្សាយ​បែបនេះ គឺ​ក្នុង​គោលបំណង​មិន​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​ជា​ច្រើន កុំ​ឲ្យ​ដើរ​តាម​វិថី​នានា ដោយ​ស្លៀកសំពត់​ខ្លី ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​លេច​កេ​រ្តិ៍​ម៉ែ​ចែក​ឲ្យ​។​
​ទោះជា​យ៉ាងណា​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សកម្មភាព​ទាំងនេះ ត្រូវបាន​ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ជា​ពិសេស​ស្ត្រី​បានធ្វើការ​រិះគន់​លើ​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​នោះ និង​សូម​បញ្ឈប់​ការផ្សព្វផ្សាយ​បែប​នោះ​ទៀត​ទៅ​៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan1_zps8c5645a7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan6_zps39f92fd0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan3_zps26a3ba95.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan5_zpse7c23b06.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan2_zpsd1b82b76.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan4_zpsf35d4ea7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan10_zpse55379b8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan8_zps44b0c9eb.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan7_zps5f48a3a3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan11_zpsc5d38a29.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan9_zps24001d6c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan12_zps7f2a8f98.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/WeatherInJapan13_zps98479885.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here