កន្លែង​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹមជីវិត​របស់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​នៅ​ប្រទេសកេន​យ៉ា​

0
8

​ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤៣ តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​បរទេសមួយ​បានឲ្យដឹងថា រៀងរាល់ថ្ងៃ​មនុស្ស​ប្រមាណ ៦០០០ នាក់​កំពុង​តែ​រស់នៅ​ដោយ​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​ការ​រើស សំណល់​ចេញពី​គំនរ​សំរាម​។​

​ប្រទេសកេន​យ៉ា​គឺជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ភាគ​ខាងកើត​នៃ​ទ្វីប​អាហ្វ្រិក ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដ៏​ក្រីក្រ​។ ប៉ុន្តែ​ប្រទេស​នេះ​មាន​​ទីតាំង​សម្រាប់​ចាក់សំរាម​មួយ​ស្ថិតនៅ​ជាប់​នឹង​រាជធានី Nairobi ជា​កន្លែង​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅក្នុង​តំបន់​នេះ ដែល​មាន​ទំហំ ១២០.០០០ ម៉ែត្រ​ការេ​។ កន្លែង​ចាក់សំរាម​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​បង្កើតឡើង​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៥ ហើយ​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងទុក​ថា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ​បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ​។ ប៉ុន្តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​កន្លែង​ចាក់សំរាម​ដ៏​ធំ​មួយ​នេះ​នៅតែ​ជា​ប្រភព​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ជាច្រើន​៕
​https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya1_zps120d653b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya2_zpsfce024e0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya4_zpsa86fd2db.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya5_zps56ca1778.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya3_zps782b4a58.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya9_zps074fee2e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya6_zpsbc1b05e7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya12_zps621ce795.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya8_zpse3463918.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya7_zps133e6963.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya10_zps5252c938.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya14_zps17faf588.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya11_zps4067915c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya17_zps40731f52.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya15_zps512c9e5e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya13_zps0339ca04.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya16_zpsbc5dbdb7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya18_zps374cbd5e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya19_zps215abcb3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya20_zps4fdc2ac0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Kenya21_zps2151216c.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here