វិដេអូឃ្លិបដែល​និយាយអំពី​គ្រោង​ឆ្អឹង​នាគ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ភ្ញាក់ផ្អើល​

0
9

មុននេះ យើង​ក៏ធ្លាប់ចុះ​អត្ថបទនិយាយអំពីគ្រោង​ឆ្អឹង​នាគ​ ​នៅអង់គ្លេសដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះ​ភ្ញាក់ផ្អើល​តែ​គ្រោង​នាគនេះ​វា​ជាគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ ដែល​បង្កើតឡើង​ដោយ វិចិត្រករ ​​​សម្រាប់ថត​ហ្គេម Thrones តែ​ប៉ុណ្ណោះ ៕​
ចឹង​ទស្សនា​វីដេអូឃ្លិប​ដែល​និយាយអំពី​ការ​ធ្វើ​គ្រោង​ឆ្អឹង​នាគដូច​ខាង​ក្រោមនេះ​៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here