ពិធី​បុណ្យ​សម្រាប់​មនុស្សពេញវ័យ​នៅ​ចិន​

  0
  7

  ​យោងតាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​បរទេស​មួយ​ដែល​ចុះ​ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ បានឲ្យដឹងថា ប្រទេស​ចិន​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​សម្រាប់​មនុស្សពេញវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​នៅ ថ្ងែទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៣ កន្លង​ទៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃនេះ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​។ កម្ម​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​បុរស ឬ​នារី​ដែល​មាន​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​ទាំង​អស់ ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​រៀបចំខ្លួនប្រាណ​យ៉ាង​ស្អាតបាត​ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​។ គួរ​បញ្ចាក់​ផង​ដែល​ថា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​សំខាន់​ដែល​មាន​តែ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​របស់​ប្រជាជន​ដែល​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​នេះ ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​៕​
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival2_zps1ec01930.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival4_zpsea3b31ca.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival6_zpse6438e83.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival3_zps4080f981.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival7_zps8a88ef11.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival1_zps4306defd.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival5_zpsc534f8ee.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival11_zps5cc9e47b.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival8_zpsedf44dd9.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival9_zps3ce4b2e7.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival12_zpsbdc3c6b0.jpg
  https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lingering/ChianFestival10_zpsfe462547.jpg

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here