ការបង្ហាញ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំពាក់​ធ្វើ​ពី សូកូឡា​ដ៏​ទាក់ទាញ (Vidoe Inside)

0
6

​កម្មវិធី Salon du Chocolat នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែរ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង Zürich ប្រទេស​ស្វីស ដែល​ជា​កម្មវិធី​បង្ហាញ​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ពី​សូកូឡា ចម្រុះ​ពណ៌​ប្លែកៗ ដែល​ញ៉ាំង​ឲ្យ​កម្មវិធី​ខាងលើ អឹកធឹក​។

Salon du Chocolat មាន​ដើមកំណើត​ដំបូង​បំផុត​នៅក្នុង​ប្រទេស​បារាំង ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៤ សម្រាប់​កម្មវិធី​នេះ​ដែរ​ត្រូវបាន​ទទួល​ការគាំទ្រ​ពី ក្រសួងការបរទេស​បារាំង​។ ក្រោយមក​ទៀត​វា​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ដំណើការ​នៅ Paris, New York, Tokyo, និង Moscow ។​រហូតដល់​ឆ្នាំ ២០០៩ Salon du Chocolat ក៏​បង្ហាញ​មុខមាត់​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង និង ស៊ា​ង​ហៃ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០ ៕
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat6_zps0e6cf6b4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat4_zpsa84f5284.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat2_zpsa9533408.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat3_zps37bd632c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat5_zpsc148ca62.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat1_zps004a78c3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat9_zps4332dc6c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat10_zps42fd7f3c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat7_zps3fa4cce2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ariel/SalonduChocolat8_zps13bd9e89.jpg
​ទស្សនា​វីដេអូ​ឃ្លិប​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here