គ្រួសារ​ទាំង ១០ ដែល​មាន​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣

0
18

​តើ​នរណា​ជា​គ្រួសារ​ដែល​មាន​ជាង​គេ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក​? នេះ​វា​អាច​ធ្វើឲ្យ​លោក​អ្នក​ពិបាក​បែងចែក​ផងដែរ តែ​បើ​យោង​តាម​ការ​ដាក់​ចំណាត់ថ្នាក់ របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Forbes បានបង្ហាញ ១០ គ្រួសារ ដែល​មាន​ជាង​គេ​នៅក្នុង​ពិភពលោក ដែល​មាន​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖
10. Iris Fontbona និង​គ្រួសារ មាន​ទឹកប្រាក់ 17.4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family10_zpsf6ee7362.jpg
9. Alberto Bailleres Gonzalez និង​គ្រួសារ 18.2 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family9_zps89365873.jpg
8. Theo Albrecht Jr និង​គ្រួសារ 18.9 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family8_zps3eda1d61.jpg
7. Thomas & Raymond Kwok និង គ្រួសារ 20 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family7_zps8cae1950.jpg
6. David Thomson និង​គ្រួសារ 20.3 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family6_zps35aa65a2.jpg
5. Michele Ferrero និង​គ្រួសារ 20.4 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family5_zpsd8fa851a.jpg
4. Christy Walton និង​គ្រួសារ 28.2 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family4_zps97d1cafa.jpg
3. Bernard Arnault និង​គ្រួសារ 29 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family3_zps68550fda.jpg
2. Liliane Bettencourt និង​គ្រួសារ 30 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family2_zps30692999.jpg
1. Carlos Slim Helu និង 73 ពាន់​លាន​ដុល្លារ៕
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/Family1_zps1420cd11.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here