សើច …..សើច​ពីដើម​ដល់ចប់ ជាមួយនឹង នាយគ្រឿន និង ពែកមីតាមរយៈរឿង “តើ​ជា​កំហុស​នរណា​” (Video Inside)

0
28

ឈុត​កំប្លែងសំណើច របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ស៊ីធីអីន ដែលសម្តែងម្សិលមិញជាមួយនឹងរឿងក្រោមចំណងជើងថា “តើ​ជា​កំហុស​នរណា​” បាន​ធ្វើ​ឲ្យ ​អ្នក​ទស្សនានៅស្ទីតយ៉ូ ឬស្សីកែវ និង តាមគេហដ្ឋាន សើច ….. សើច​ចុកពោះ …… សើចពីដើមរហូតដល់ចប់ ។​
ទស្សនាឃ្លិបដូចខាង​ក្រោមនេះ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here