ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៦៩៨នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ​ ៤៦៥នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់​​​ ១១នាក់

0
112

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 698 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 465 នាក់ និងស្លាប់ 11 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 547 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 151 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប=102,834 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ=96,275 នាក់
– អ្នកស្លាប់=2,089 នាក់