តៃប៉ិនិយាយពី “Queen of Body Doubles”

នៅទីក្រុង តៃប៉ិបានរៀបចំកម្មវិធី “Queen of Body Doubles”  អ្នកដែល​ជាប់​នូវជ័យ​លាភីក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ​បាន​ទៅលើ កញ្ញា Yu Ting ធ្វើឲ្យអ្នកដែល​គាំ​ទ្រ​ចំពោះ​នាង​មាន​ភាពភ្ងាក់ផ្អើល​ជាទីបំផុតនៅ​ពេល​ដែល​គណៈកម្មាធិកាបាន​ប្រកាល​ឲ្យនាង Yu Ting ក្លាយ​ទៅ​ជា​កូន​ក្រមុំ​ដែល​មាន​ភាពស៊ិចស៊ី​ជាងគេ ។

​ជាមួយនឹងសំលៀក​បំពាក់​អាវ​ក្នុង​ខោក្នុង ស្ទើតែ​មិនស្លៀក​ទៅហើយ ដែល​ជាដើមចម​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​ជាង ១០០ នាក់មាន ចំណាប់​អារម្មណ៍លើ​រូប​នាង ម្នាក់ៗ​សឹងតែមិនបិទ​ភ្នែក​ទៅហើយ ស្ទើតែ​មិន​មានផ្លូវ​ដើរនៅ​ពេល​ដែល​ក្រុមមនុស្ស នាំគ្នាប្រជែង​ថតផ្តិត​យក​រូបភាពរបស់នាង​ ។

សម្រាប់ G-Up model បានរកឃើញមុខអ្នកឈ្នះ ហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែល​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ​ខាង​ផ្នែករូបអាក្រាត ផងដែរ ។ ក្រៅ​ពី ​Yu Ting  នៅ​មាន ​Isabella Leong ​,​Tien Hsin និង Li Jing។​នៅ​ខណៈ​ពេល​ថ្មីៗនេះ​នាង​បានផ្សាយចេញ នូវ  អាលប៊ុមរូបថត​ស៊ិចស៊ីជូនដល់​មហាជន ទៀតផង ៕