ទៅមើល​តារាបង្ហាញម៉ូតនៅផ្លូវក្រោមដី​របស់ចិន

តាមប្រភពព័ត៌មានរបស់​ គេហទំព័រ Chinadaily ដែលចុះ​នៅថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ ម្សិលមិញនេះ នៅផ្លូវ​ក្រោមដី មួយរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី​របស់ Nanjing ស្ថិតក្នុងខេត្ត Jiangsu  ​មាន​ស្ត្រីជា​ច្រើនបានដើរបង្ហាញម៉ូតនៅថ្ងៃទី​ ១១​​​​ ក្នុងខែឆ្នាំដដែល​ដោយស្រែកថា​”យើងស្រលាញ់qipao​ និង​វប្បធម៌​របស់​ប្រទេស​ចិន” នេះ​គឺ​ជាសម្រែក​របស់​ស្រីម្នាក់ ៕