ឥរិយាបថរួមភេទសម្រាប់មនុស្សធាត់

0
28

ភាព​ធាត់ លើស​ទម្ងន់ អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នកនឹង​គូស្នេហ៍មាន​ការពិបាក​បន្តិច​ក្នុងការ​រួមភេទ ។ ទោះជា​យ៉ាងណាតិច​និក​ខាងក្រោម​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ធាត់ រួមភេទ​សម្ព័ន្ធ​បាន​ងាយ ស្រួលជាង​មុន​…​។​
– ​ធាត់​ទាំង​គូ​: ភាគី​ស្ត្រី​គួរ​គេង​ផ្ងារ រួច​កន្ធែកជើង​បន្តិចដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ភាគី​បុរស មាន​ទី​ទំនេរ​គ្រប់គ្រាន់ដើម្បី​សម្រួល​ទំហំ​ខ្លួន និង​ធ្វើឲ្យមាន​ភាពងាយស្រួ​លមិន​ទើសទាល់ ។​
-​ស្ត្រី​ធាត់ ប្រុស​សង្គម​: ភាគី​បុរស​មាន​ទម្ងន់​ធម្មតាស្ត្រី​គួរគេង​ផ្អៀងដោយ​លើកជើង​ដែល​នៅ​ខាងលើ​ឡើង​មក​លើ​ឲ្យបាន​ខ្លាំង​បំផុតតាម​ដែល​អាច​ធ្វើបាន ។ រីឯ​ភាគី​បុរស អាច​ចាត់​ការ​ពី​ខាងក្រោយដោយ​ឲ្យ​ជង្គង់​ទាំង​សងខាង ស្ថិតនៅ​ក្បែរ​ជើង​ខាងក្រោម​របស់​ដៃគូធ្វើឲ្យ​ភាគី​បុរស អាច​គ្រប់គ្រង​ចលនា​បានដោយ​កាន់ជើង​ផ្នែក​ខាង​លើ​របស់​ដៃគូ ។​
-​ក្បាច់​ចូល​ពី​ក្រោយប្រើ​បាន​គ្រប់​គូ​: ក្បាច់​នេះ អាច​ប្រើ​បាន​ចំពោះ​គូស្នេហ៍​ដែល​ធាត់​ទាំង២ នាក់ ឬ​ដៃគូ​ម្ខាង​ធាត់ ។ ក្បាច់​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ធា​ត់ក្បាល​ពោះធំ អាចដាក់​ក្បាលពោះ លើ​កំប៉េះគូថ​របស់​ស្ត្រីហើយ​ថែមទាំង​អាច​ស៊ក​បញ្ចូល​បាន​ជ្រៅ​ជាង​មុន​ថែម​ទៀត ។អ្នក​អាច​ឈរ​​​​ប្រើ​ក្បាច់​នេះ ឬ​ភាគី​ស្ត្រី​ឱន​ខ្លួន​ចុះ​លើ​គ្រែ ឬ​សា​ឡុងឬ​ស្ត្រី​នៅ​គែម​គ្រែ ហើយ​ភាគី​បុរស​ឈរ ក៏​បាន​ដូចគ្នា​ដែរ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here