កម្រិតទឹកស្រក់ចុះនៅចិន មានផលប៉ះពាល់ដល់​ជីវិតសត្វរាប់លាន

0
20

ចិន៖ ទូកអ្នកនេសាទ​របស់ចិន​មិនបានធ្វើសកម្មភាពរកត្រី​ដូចមុនៗ​នោះ​ទេ ដោយ​សារ តែ មូលហេតុ​កម្រិត​នៃទឹក​មាន​ការស្រក់ចុះ​គួរឲ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ ហេតុការណ៍ ធម្មជាតិ នេះកើត​នៅ​ Nanchang ដែល​​ជា​ផ្នែក​មួយនៃទន្លេ​ Gangjiang​ ភាគខាងលិចរបស់ខេត្ត  Jiangxi​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ ម​ករា​ នេះ ។

មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ​កម្រិតកាន់តែស្រក់ចុះទៅៗ ដែល​ជាដើមចមធ្វើឲ្យមានផលលំបាក នឹងជះឥទ្ឋិ​ពល​ដល់អាយុ​ជីវិតសត្វរាប់លាន ដែល​ធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើ​ប្រភពទឹកនេះ។​ នៅទន្លេ   Gangjiang និង បឹង Poyang​ កាន់តែ​មាន​ភាពសោះក្រោះទៅហើយ ៕

តើប្រិយមិត្តរបស់ ដំណឹង គិតយ៉ាង​ដូចម្តេចដែរ ចំពោះបញ្ហានេះ?​

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here