ក្រុម BigBang សម្តែងនៅក្នុងកម្មវិធី Music Station របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន

សម្រាប់​លើក​ទី ១​ ក្នុង​ខែនេះ  ក្រុម Big Bang បានបញ្ចប់ការសម្តែង​ជាសាធារណៈនៅលើ​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទូរទស្សន៍ ​​​​​។

កាលពីថ្ងៃ ២០ ខែ មករា កន្លងទៅនេះ ក្រុមចម្រៀងប្រុសដែល​មាន​គ្នា ចំនួន ៥ នាក់បានសម្តែងនៅ​ក្នុងកម្មវិធី TV Asahi‘s ‘Music Station​​ ដែល​ទទួល​បាន​នូវប្រជាប្រិយ​ភាពពីប្រជាជនជប៉ុនក្នុងកម្មវិធី​តន្ត្រីដែល​ផ្សាយក្នុង​ប្រទេស​ជារៀង​​រាល់សប្តាហ៍ ជាមួយនឹងបទថ្មីរបស់ពួកគេ “Tonight” ។

ក្រុម Big Bang ក្នុងការសម្តែងនេះ​ពួក​គេ​មិន​បាន​សម្តែង​ជាមួយនឹងសមាជិកទាំង ៥ ដូចមុនឡើយ​ដែល​គេ​សង្កេត​ឃើញ​តាំងពីកាផ្សាយនៅតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍កាលពី និទាឃរដូវ ឆ្នាំមុនម្លេះ ។​ដូច្នេះ “Music Station” នឹង​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​វិល​ត្រលប់​របស់​ពួក​គេ ៕

ប្រភព៖ allkpop