អ្នកទោស ២០ នាក់រងបួស ក្នុងជម្លោះក្នុងគុក របស់សិរីឡាំងកា

អ្នកគុករតខ្លែង​ជើង​គ្នា ខណៈពេលដែល​ប៉ូលីលបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក  ដោយ​កុប្បកម្ម​របស់​​​ប៉ូលីស ខណៈកាប្រកែកតវ៉ានៅផ្នែកខាង​ក្នុង​របស់គុក Welikda របស់ Colombo កាល​ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ ។ ក្នុងហេតុការណ៍នេះ​យ៉ាង​ហោចណាស់ មនុស្ស​ជាង ២០ នាក់ និង ឆ្មាំគុកចំនួន ៤ នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​អនុញ្ញាត្តិបញ្ជូន​ទៅកាន់មន្ទី​រពេទ្យ Colombo National Hopital ក្រោយហេតុការណ៍នេះ​កើត​ឡើង​ក្នុងគុក ។ ប្រភពព័ត៌​មាន​នៅ​ឯមន្ទីរ​ពេទ្យ​​បាននិយាយថា ប៉ូលីសបាន​ប្រើឧស្ម័នបង្ហូរ​ទឹកភ្នែក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ទៅលើ​ស្ថាន​ភាព​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុងគុកនេះ ។

អ្នកទោសរងរបូស ត្រូវបាន​ប៉ូលីសបញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរ​ពេទ្យ ។

ឆ្មាំគុក ដែល​រងរបួស ក្នុងជម្លោះ​អ្នកទោស នៅសិរីឡាំងកា ត្រូវបាន​គេបញ្ជូនទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ ៕

ប្រភព៖ Chinadaily