ម៉ូដែលថ្មីជាមួយនឹងកៅអីមានផត

ជាមួយនឹង​កៅអីដែលរក្សានូវផ្ទៃទំនេរ ដែល​ផលិតឡើងដោយ​ជន​ជាតិ​ កាណាដាដែលជា អ្នក​​​​រចនា​នូវ​គ្រឿង​សង្ហារឹមនេះ​ឡើង គឺ លោក Judson Beaumont ​ដែល​ជាតម្រូវ​របស់​មនុស្សផ្ទុកនូវ​របស់របរដូច​ជា​សៀវ​ភៅ តុក្តតា ទៅ​តាមតម្រូវការលោកចង់បាន ។

ពិត​ជាល្អ​ ពិត​ជាប្លែកជាមួយនឹងមុខងារថ្មី​របស់កៅអីនេះ តើលោកអ្នកចង់បាន​ទេ បើវា​មាន​គុណ​ប្រ​យោជន៍​យ៉ាងនេះ ? ៕

ប្រភព៖ Toxcel