ទទួលបានកាដូ 1000​ ដុល្លារ ពី Facebook នៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់

ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងរំកិលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយបើយើងនិយាយពីការ Like នៅលើ Facebook គឺពោរពេញទៅដោយ​ការបោកបញ្ឆោត (Scam) ។ នៅពេលនេះ ដំណឹង សូមបង្ហាញនូវការបោកបញ្ឆោតមួយតាមរយៈការឲ្យកាដូ (Gift card scam)​ ដែលអ្នក​បោកបញ្ឆោតមានគោលបំណងទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាមួយនឹងការឲ្យកាដូ 1000​ ដុល្លារពី Victoria’s Secret។