គំនូរ​ 3D ប្រវែង ១៤៨​ ម៉ែត្រ

គំនូរបែប 3D​ ដែលមានប្រវែង​​១៤៨​ម៉ែត្រ​ បានជាប់ឈ្មោះក្នុង​សៀវភៅ Guinness Book of World Records​ហើយ​។​ លោក Wan ជាបងប្រុសលោក Ju Wan Heng​ ធ្លាប់បានគូរគំនូបែប 3D​ មួយហើយ​ កាលពីឆ្នាំ​​២០០៤​ ។​ដោយៈ​​​ ឈាមត្រជាក់