រូបរាង iPhone 5?

បើទោះបីជាការរំពឹងទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំទៅលើវត្តមានរបស់ iPhone 5 នឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្តី ប៉ុន្តែ​សេចក្តី​សង្ឍឹម​នោះ​ហាក់​ដូចជាមិនមានលទ្ធផលទាល់តែសោះ។

មុនពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់បង្ហាញនូវ iPhone 4S គឺមានលេចចេញនូវរូបភាព និងព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែលនិយាយពី iPhone 5 ហើយ​រហូត​មកដល់ពេលនេះ មានគេហទំព័រមួយបានបង្ហាញនូវ​រូបភាព​ថ្មីស្តីពី iPhone 5។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនរបស់ iPhone 5 ដែលគិតថានឹងចេញឆាប់ៗនេះ៖

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!