កៅអី​ផាសុកភាពមួយ​ក្នុង​ចំណោម ១០០

ផាសុកភាព​គឺជាអ្វីដែល​ប្រិយមិត្ត​ត្រូវការ ប៉ុន្តែ​ផាសុក​ភាព​ទាំង​នោះ​មិន​បាន​តបឆ្លើយនូវរយៈពេលវែង​ជូនប្រិយមិត្ត​ឡើយ ។ ម្លោះ​ហើយ គេហទំព័រដំណឹង​សូមណែនាំ​ជូននូវកៅអី ផាសុកភាព សម្រាប់​ទម្រេត​ ដែល​បូកបញ្ចូលទាំង​ការ៉ុង ដែល​មាន រ៉ូត មើល​ទៅមាន​ភាពឥតខ្ជោះ ។

កៅ​អីផាសុកភា​ពនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ Les M  Anais  Morel និង Celine Merhand  ដែល​ជាប្រភេទ​កៅអីមួយ​ដែល​ផ្តល់នូវកម្តៅ​ និង​ផាសុកភាព ក្នុងកំឡុងពេលដែល​អ្នកគេង សម្រាក់ ពីកានឿយ ហត់ មើល​ទូរទស្សន៍ ឬ​មួយក៏អានសៀវ​ភៅ​ជា​ដើម ។ ម្យ៉ាងវិញមួយទៀត​ប្រភេទ “Cocon” ដែល​ជាភួយដណ្តប់​ប្រិយមិត្ត​អាច​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ទី​ នឹង​សម្អាត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​ផងដែរ ៕

សម្រាប់ប្រិយមិត្ត​ តើ​ចង់​បាន​វា​ដែរឬទេ?

ប្រែសម្រួលដោយៈ បុរសដំណឹង

ប្រភពៈ toxel