កំណត់ត្រាថ្មីរបស់ GUINNESS

0
15

Chandra Behadur  Dangi មានអា​យុ​ ៧២ឆ្នាំ ដែលជាបុរស​មានកម្ពស់​ទាប​ជាង​បាន​បង្ហាញ​ពី​វិញ្ញាបនបត្រ ដែល​ធ្វើ​កំណត់ត្រា​ថ្មី​ដោយ GUINNESS WORLD RECORDS  ដែល​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពីថ្ងៃ ទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ នេះ ។ Dangi មានកម្ពស់ ៥៤.៦០ សង់​ទីម៉ែត្រ ដែល​បំបែក​លើ​កំណត់​ត្រាចាស់ គឺលោក Junrey Balawing  របស់​ប្រទេស​ភីលីពីន ដែល​មានកម្ពស់ ៦០​ សង់ទីម៉ែត្រ ៕

លោក   Chandra Behadur  Dangi​​​ ពេល​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រពី GUINNESS

Junrey Balawing ជន​ជាតិភីលីពីន ដែល​ជាកំណត់ត្រាចាស់​របស់ GUINNESS ។

ប្រែ​សម្រួលដោយៈ បុរស​ដំណឹង

ប្រភពៈ Chinadaily

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here