អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តភូតគាមបកស្រាយ អំពី Mummy iceman Ötzi

អ្នកវិទ្យា​សាស្រ្ត​មួយ​ក្រុមបាន​បង្ហាញ​នូវ​សព Mummy ដែល​ត្រូ​វបាន​គេ​រក្សា​ទុក​តាម​បែប​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ ដែល​ជា​​Mummy បុរស មាន​អាយុ​កាល​តាំ​ង ៥៣០០ ឆ្នាំ កន្លង​មក ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូប​ភាព​ខ្លះៗ​ដែល​បង្ហាញ​ពីការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​ សពបុរស​ Mummy ៖

នាំ​ជូន​រូប​ភាពព័ត៌មាន​ដោយៈ បុរសដំណឹង

ប្រភពៈ ស៊ិនហួ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!