ផលិតកម្ម Pledis Entertainment​ ផ្សព្វផ្សាយ​ក្រុមរបស់ខ្លួន

ផលិតកម្ម Pledis Entertainment បាន​យកផ្លូវ​ជាច្រើន​ក្នុង​ក្រុង ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្រុម​​​​​របស់​ពួកគេ គឺ “NU´EST”​ ​។

នៅ​ពេលថ្មីៗ​កន្លងមកនេះ រថយន្ត​ក្រុង​របស់ ក្រុម”NU´ST” បាន​បើក​ជុំវិញ​ក្រុង​ដើម្បី​ធ្វើ​ការផ្សព្វ​ផ្សាយនូវ​មុនចម្រៀង​របស់​ពួក​គេ មុន​នឹង​ចាប់ផ្តើម​សម្តែង ។

ទោះបី​ជាយ៉ាងនេះ​ក្តី​គេគ្រប់គ្នា សុទ្ឋ​តែ​បាន​ដឹងថា ក្រុម​របស់​ពួកគេនឹង​ចាប់ផ្តើម​សម្តែង​នៅថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ មីនា នេះ  ដែល​ជា​ការសម្តែង​លើក​ដំបូង​បំផុត​របស់​ពូកគេ ៕

ប្រែសម្រួលដោយៈ ​បុរសដំណឹង

ប្រភពៈ allkpop

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!