រាជនីបង្ហាញម៉ូតរថយន្តដ៏សិចស៊ី​ Yook Ji Hye

Yook Ji Hye ជាតារាម៉ូដែលដ៏មានប្រជាប្រិយភាព និងជារាជនីបង្ហាញម៉ូតរថយន្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង។ Yook Ji Hye កើតនៅថ្ងៃទី​ 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1982 ដែលនៅក្នុងកំឡុងអាជីពជាអ្នកបង្ហាញម៉ូត នាងបានបង្ហាញម៉ូតឲ្យរថយន្តជាច្រើន ម៉ូដែល ព្រមទាំបង្ហាញនូវរូបរាងដ៏សិចស៊ីផងដែរ។

Yook Ji Hye

Origin: South Korea
Born: February 22, 1982
Height: 172cm
Weight: 52kg
Occupation: race queen, model

រូបភាព