១០ ក្លិប​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់​ជាង​គេ

0
9

មាន​​ប្រិយមិត្ត​ជា​ច្រើន​ធ្លាប់​តាម​ដាន​តែ​ប្រវត្តិ​កីឡាករ ប៉ុន្តែ គាត់​មិនសូវ​ខ្វល់​ពីសេដ្ឋកិច្ច​របស់ ក្លិប​របស់​កីឡា​ករ​ដែល​លេង​ឲ្យ​ ។ ម្លោះ​ហើយ​ គេហទំព័រ ដំណឹង​ សូមណែនាំ លោកអ្នក​ទៅ​តាម​ដាន​ពីសេដ្ឋកិច្ច​របស់​ក្លិប​នីមួយៗ ដែល​មានចំនួន​រហូតដល់ ២០ ក្លិប​ ប៉ុន្តែ មាន​ ១០ ក្លិប នៅ​លើ​កំពូលតារាង និង ១០ ក្លិប ទៀត ស្ថិតនៅ លំដាប់ទី ២ ដូចខាង​ក្រោម៖

1.Real Madrid – R4.42-billion (438.6 million euros)

2. Barcelona – R4.01-billion (398.1 million euros)

3. Manchester United – R3.52-billion (349.8 million euros)

4. Bayern Munich – R3.26-billion (323.0 million euros)

5. Arsenal – R2.76-billion (274.1 million

euros)

6. Chelsea – R2.58-billion (255.9 million euros)

7. AC Milan – R2.38-billion (235.8 million euros)

8. Liverpool – R2.27-billion (225.3 million euros)

9. Inter Milan – R2.26-billion (224.8 million euros)

10. Juventus – R2.07-billion (205.0 million euros)

ខាង​ក្រោម​នេះ ក្លិបដែល​ស្ថិត​ក្នុងលំដាប់ទី ២

11. Manchester City – R1.54-billion  (152.8 million euros)

12. Tottenham Hotspur – R1.476-billion (146.3 million euros)

13. Hamburg – R1.475-billion (146.2 million euros)

14. Lyon – R1.474-billion (146.1 million euros)

15. Marseille – R1.42-billion (141.1 million euros)

16. Schalke – R1.41-billion (139.8 million euros)

17. Atletico Madrid – R1.25-billion (124.5 million euros)

18. Roma – R1.23-billion (122.7 million euros)

19. Stuttgart – R1.15-billion (114.8 million euros)

20. Aston Villa – R1.10-billion (109.4 million euros)

ប្រែសម្រួលដោយៈ បុរសដំណឹង

ប្រភពៈ timeslive

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here