ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានឥណ្ឌាចម្លង

កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ មានក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានក្រកាសសាងសង់នូវប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជារបស់ខ្មែរក្នុងគម្រោង ១០ ឆ្នាំ។

សំណងនេះត្រូវកសាងនៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Bihar ដែលត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា ៤០ អា។ ខាងក្រុមហ៊ុនដែលទទួល ភារកិច្ច​សាងសង់បានឲ្យដឹងថា សំណងនេះគឺជាសំណងដែលឧទ្ទិសដល់សាសនា Hinhu និងខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោក៕

ប្រភពព័ត៌មាន​​ ចុចត្រង់នេះ