​សប្តាហ៍នេះ American Idol 2012 គួរធ្វើអ្វី?

សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​ដែលនិយមចូលចិត្ត​តាមដាននូវបទចម្រៀង ជាពិសេសនោះ​គឺបទចម្រៀង និង​ការ​ប្រកួត​លើបទចម្រៀង ។ នា​ពេលថ្មីៗនេះ យោង​តាម​គេហទំព័រ បទេសមួយ​បាន​ចុះផ្សាយនូវចំណង​ជើងធំៗថា “សម្រាប់​សប្តាហ៍នេះ American Idol 2012 ដែលស្ថិត​នៅ​លើកំពូលតារាង​គួរតែធ្វើអ្វីខ្លះ​សម្រាប់​អ្នកទាំង​ ១៣ រូប” ។

គេហទំព័រ ដដែល​បានចុះផ្សាយថា​ អ្វីដែល​អ្នកទាំង​១៣ រូប គួរតែ​ធ្វើ ឬ​បង្ហាញ​ពីសមត្ថភាព​ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ ត្រូវ​តែ​បង្ហាញសមត្ថភាពលើផ្នែក​ចម្រៀង ។

សម្រាប់​សប្តាហ៍នេះ បេក្ខជនត្រូវ​យក​បទ​ចម្រៀង​របស់លោក Stevie Wonder ខណៈ​ដែល​បេក្ខនារី​ជំនួស​ដោយ​បទ របស់​តារា​ចម្រៀង Whitney Houston ជាមួយនឹង​សៀវភៅ​ចម្រៀង​របស់នាង ។​នៅ​ទីនេះ គឺ​ជាមនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ មាន​សមត្ថភាព ហើយ​គឺជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ប្រកួត​ប្រជែង គួរ​តែ​ច្រៀង ។​សូម ខ្សឹមមួយ ហើយ​ប្រាប់​បេក្ខជន​ ដែល​គាំទ្រថា ដែលចូលរួម​ប្រលង​ថា ពូក​គាត់ត្រូវតែបញ្ចេញ​ស​មត្ថភាពច្រៀង កុំ​ភ្លេច​ប្រាប់​គាត់​ណា! ៕

សូម​ទស្សនា វីដេអូឃ្លិប នៅ​ American Idol 2012 ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ប្រែសម្រួលដោយៈបុរស​ដំណឹង

ប្រភពៈ chinadaily