សានី ហាហ្សាន ម្ចាស់ម្កុដរាជនីរបស់អ៊ីស្រាអែល ២០១២

កាលពីថ្ងៃទី​​ ៧​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ កញ្ញា សានី ហាហ្សាន​ ដែលមកពី ​Kiryat Ata បានគ្រប់គ្រងនូវ កញ្ញាឯក របស់អ៊ីស្រាអែល​ ២០១២​ នៅឯ Haifa International Convention Center ។

សានី​​​ ហាហ្សាន មានអាយុ ១៩ ឆ្នាំ កម្ពស់ ១៨២​ សង់ទីម៉ែត្រ ។បន្ទាប់ពីនេះ​នាងគឺជាបរវរកញ្ញា​ពិភពលោក​ក្នុងការប្រកួតនៅខែ សីហា នៅឯ Ordos​ តំណាងឲ្យអ៊ីស្រាអែលផងដែរ ។ចំណែកនៅឯ Mongolia វិញឯណោះ វាជាជំហានទី ១ របស់ លីណា ម៉ាឆូឡា  ដែលមកពី Haifa នាង​មានអាយុ ១៨ ឆ្នាំ កម្ពស់ ១៧៨ សង់ទីម៉ែត្រ ។ លីណា ម៉ាឆូឡា នាងក៏ជាកញ្ញាឯក​ចក្រវាឡ ត្រៀមប្រកួតតំណាងឲ្យ​អ៊ី​ស្រាអែល ដូច​គ្នាផងដែរ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ នេះ ៕

ប្រែសម្រួលដោយៈបុរសដំណឹង

ប្រភពៈbeautypageantnews