រឿង​ដែល​ជាប់លេខ​មួយក្នុង​ខែនេះនៅ​ប្រទេសចិន

លោក Steven Spielberg ដែល​ជា​ផលិត​ករ​មួយរូប​របស់​អាមេរក ក្រៅ​ពី​ផលិត​ករ​ភាព​យន្ត​លោក ក៍ជាអ្នក​រចនា​នូវ​វីដេអូ Game ផងដែរ ។

លោក Steven Spielberg ​បាន​ផលិត​នូវ​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​មួយថ្មី​ដែល​មាន​ចំណង​ជើងថា War Horse  ដែល​ជា​សាច់​រឿង​មួយ​ធ្វើការ​បំលាស់​ប្តូរនៃ​រឿង​ប្រលោម​លោក​របស់​កុមា​រ​ម្នាក់​ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៨២ ដែល​មានឈ្មោះ​ដូច​លោក​ អ៊ីចឹងដែរ ។

នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សាច់​រឿង​ដែល​នៅ​លើ​តារាង ក្នុង​រយៈ​ពេល ១ សប្តាហ៍ នៅ​ឯ​ប្រទេស​ចិន ដោយចាន់​ពី​ថ្ងៃ ទី ២៧ កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ មីនា ៖

1. War Horse ជាមួយនឹង 55.5 million yuan ($8.8 million)

2. Journey 2: The Mysterious Island ជាមួយនឹង 38.7 million yuan

3. Mission: Impossible: Ghost Protocol ជាមួយនឹង 23.9 million yuan

4. Conan the Barbarian ជាមួយនឹង 19.6 million yuan

5. Happy Feet Two ជាមួយនឹង 13.9 million yuan

6. Love (愛) ជាមួយនឹង10.1 million yuan

7. Tales of Two Cities (双城计中计) ជាមួយនឹង 9.3 million yuan

8. Crazy Stupid Thieves (疯狂的蠢贼) ជាមួយនឹង 8.5 million yuan

9. Turning Point 2 (变节:潜罪犯) ជាមួយនឹង 7.2 million yuan

10. I Do (我愿意) ជាមួយនឹង 5.1 million yuan

ប្រែសម្រួលដោយៈ បុរស​ដំណឹង

ប្រភពៈ maydaily

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!