១០​ បទ​ល្បីផ្សេងគ្នានៅលើទឹកដី​ទាំង​ ៣

នៅ​ខេត្ត យូណាន តារាចម្រៀង Icy Cao  និង​តារាចម្រៀង​របស់តៃវ៉ាន់ជាង ១០០ ដួង បាន​ឈ្នះ​ក្នុងកម្មវិធី​ Yoga Lin  ក្នុង​នោះ​ដែរ​​បទ​ចម្រៀង​របស់ Icy Cao ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​លើកំពូល​តារាង​ដោយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ៦ ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២​ កន្លង​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ។

បទ​ចម្រៀង​ដែល​ជាប់ក្នុងថ្ងៃទី ៦ ដល់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា មាន​​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

1. Heartbroken Tourists (伤心旅客) ច្រៀង​ដោយ Icy Cao

2. Father (父亲)  ច្រៀង​ដោយ​  Chopsticks Brothers (筷子兄弟)

3. Journey (旅途) ច្រៀង​ដោយ​  Jeno Liu (刘力扬)

4. Thank You (谢谢你)  ច្រៀង​ដោយ  Li Jian (李健)

5. Magic Of Love (爱的魔法)  ច្រៀង​ដោយ​  Kym Jin (金莎)

កំឡុង​ពេលមួយសប្តាហ៍ដូច​គ្នានៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង និង​តៃវ៉ាន់មា​នបទ​ចម្រៀងដូចខាង​ក្រោមៈ

1. Fool (傻子) ច្រៀង​ដោយ Yoga Lin

2. Awakening (一覺醒來) ច្រៀង​ដោយ Anthony Neely (倪安東)

3. Hold Your Hand (執子之手)ច្រៀង​ដោយ Victor Wong (品冠)

4. Everyone’s Changing (每個人都在變)ច្រៀង​ដោយ  Chris Yu (游鴻明)

5. When We Experience It Together (當我們一起走過) ច្រៀង​ដោយ  Sodagreen (蘇打綠)

ប្រែសម្រូលដោយៈ បុរសដំណឹង

ប្រភពៈ maydaily

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!