បទកូរ៉េ​ទាំង ​១០ ​ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ ​Billbaord

សម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍នេះ ដំណឹង សូមបង្ហាញជួននូវបទចម្រៀងកូរ៉េទាំង ១០ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅលើតារាង Billboard។ តាមការ​សង្កេត ឃើញថាបទចម្រៀងដែលជាប់ចំណាត់ភាគច្រើនបានទៅ​លើក្រុម BIGBANG។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តារាង​នៃ​បទ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង​ ១០ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក៖

 

បទទី ១​​ មានចំណងជើងថា “Blue”​​ ច្រៀងដោយក្រុម BIGBANG

បទទី ២​​ មានចំណងជើងថា “Fantastic Baby”​​ ច្រៀងដោយក្រុម BIGBANG

បទទី ៣​ មានចំណងជើងថា “Heaven”​​ ច្រៀងដោយ Ailee

បទទី ៤​ មានចំណងជើងថា “Touch”​​ ច្រៀងដោយ miss A

បទទី ៥​ មានចំណងជើងថា “Bad Boy”​​ ច្រៀងដោយ BIGBANG

បទទី ៦ មានចំណងជើងថា “To Turn Back Hands of Time”​​ ច្រៀងដោយ Lyn

បទទី ៧ មានចំណងជើងថា “Did You Forget”​​ ច្រៀងដោយ Lee Seung Chul

បទទី ៨ មានចំណងជើងថា “Love Dust”​​ ច្រៀងដោយ BIGBANG

បទទី ៩ មានចំណងជើងថា “I Need You”​​ ច្រៀងដោយ K.Will

បទទី ១០ មានចំណងជើងថា “Borrowing This Song”​​ ច្រៀងដោយ December។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!