សាច់រឿង១០​ស្ថិតនៅលើ​តារាងក្នុងខែមីនានៅចិន

សាច់រឿង​ Simple Life នៅ​ទីក្រុង ហុងកុងដែល​ជា​សាច់រឿងមួយប្រភេទ វិនាដកម្ម ដែលសម្តែងដោយ​​លី​តៅ​ហួរ​ និង Danie​​ lp​​ បាន​ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន​ព្រោះតែគេសម្តែងបានល្អ ។

លី តៅ​ហូរ និង Danie តួស្រីប្រុសពីនាក់នេះ បានឈ្នះជា​រង្វាន់ជាអ្នកដែល​សម្តែង​បានល្អជាង​គេ នៅ​ក្នុងកម្មវិធី​​ Golden Horse Award នឹងអ្នកដឹកនាំសម្តែង​ Ann Hui ឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ​សម្តែង​ល្អផងដែរ ។

Danie គឺជាស្រ្តីចិនហុងកុង ដែល​ឈ្នះក្នុងកម្មវិធ Vopi Cup ក្នុងនាមតារាស្រីដែលសម្តែងបានល្អជាង​គេ ក្នុងខួបលើកទី ៦៨ ក្នុងកម្មវិធី Venice International Film Festival ​។

មើល​សាច់រឿងទាំង ១០ ​ដែល​បានដាក់បញ្ចាំង មួយសប្តាហ៍នៅចិន ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់​ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ៖

1. War Horse ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 37.1 million yuan ($5.9 million)

2. A Simple Life ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 32.8 million yuan

3. Journey 2: The Mysterious Island ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់21.5 million yuan

4. Spy Kids: All the Time in the World ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 18.8 million yuan

5. Conan the Barbarian ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 17.4 million yuan

6. Mission: Impossible: Ghost Protocol ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 14.4 million yuan

7. The Second Woman (情谜) ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 12.9 million yuan

8. Point Blank ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 5.2 million yuan

9. Turning Point 2 (变节:潜罪犯) ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 4.9 million yuan

10. Crazy Stupid Thieves (疯狂的蠢贼) ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 4.7 million yuan

ប្រែសម្រូលដោយ៖ បុរសដំណឹង

ប្រភព៖ maydaily