សិល្បៈច្នៃសាច់

0
15

យោង​តាមប្រភពព័ត៌បរទេសមួយបានឲ្យដឹងថារូបថតជាច្រើនសន្លឹក ដែលជាផ្ទាំរូបថតបង្ហាញពីការ​យក​​សាច់​សុទ្ឋ​មកធ្វើជាអាហារ​ដែល​មានរូបរាងផ្សេងៗគ្នា ដែល​មើល​ទៅ គួរឲ្យចង់ញុំា ។រូបថត​ជា​ច្រើនផ្ទាំង​ដែលបង្ហាញ​ពីស្នាដៃរបស់ Dominic Episcopo  ដែល​លោក​ជាជន​ជាតិ​អាមេរិក​ ។

ខាង​ក្រោមនេះ​គឺ​ជារូបភាពដែលបង្ហាញ​ពីកាយយកសាច់មកច្នៃជារូបភាពផ្សេងៗ ៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖​ បុរសដំណឹង

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here