លីយូឈិនគឺនៅ​មានជីវិតរស់នៅជាធម្មតាទេ

0
18

រឿង​រ៉ាវ​របស់​តារា​ចម្រៀង លី​ យូឈិន​ ដែល​គេ​ល្បីថា​ស្លាប់ វា​គឺ​ជា​រឿង​ភូត​កុហក។

ពាក្យ​ចចាម​រាម​ភូតកុហក​ដែល​ស្ថិ​ត​នៅក្នុង​ Microblog របស់​ចិន កាល​ពី​ថ្ងៃចិន កន្លង​ទៅថ្មីនេះ ដែល​ល្បី​ត​ៗ​គ្នា ហើយ​កាល​ពាក្យ​ចចាមរាម​នេះ​ផ្សាយ​លឿន​ជា​ទីបំផុត​ នៅចន្លោះ Cyberspace ។

Super Girl ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៥​ ដែល​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​តំណែង នៅ​ពេលថ្មីៗនេះ​ ពេល​ដែល​គាត់​បានលឺ​ដំណឹង​នេះ គាត់​មានខឹង​យ៉ាង​ខ្លាំ​ង​ចំពោះហេតុការណ៍ និង​ពាក្យចចាមរាមនេះ ដោយគាត់​បាននិយាយថា “កូន​របស់​ខ្ញុំគឺ​នៅ​មានសម្លេង ហើយរស់​នៅយ៉ាង​ល្អ​ជា​ទីបំផុត” ។

យូ​ឈិន និង​ Aka  Chris Lee បាន​ចេញ​មុខ​នៅ ក្នុងកម្មវិធី បុណ្យ​ភាពយន្តកាលពីថ្ងៃ ពុធ កន្លងទៅនេះ។

ចំណែកឪពុក​របស់ អតីត Super Girl យូឈិន បាន​ស្នើរ​សុំ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង់​របស់នាង ឲ្យវែក​មុខ​រក​អ្នក​ដែល​ចេញ​នូវ​ពាក្យចចាមរាមនេះ។

ប្រែ​សម្រលដោយ៖ បុរស​ដំ​ណឹង

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here