ប្រវត្តិខ្លះ​របស់​កីឡាករក្រុម Bacelona

កីឡាករ​សញ្ជាតិអាសង់ទីន Lionel Andres Messi កើ​ត​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ៦ ឆ្នាំ ១៩៨៧ មានកម្ពស់ ១៦៩ សង់ទីម៉ែត្រ មក​ទល់​នឹង​ពេលនេះសូមបញ្ជាកផងដែរថា កីឡាកររូបនេះមានអាយុ ២៤ ឆ្នាំ ។

កីឡាករសព្ជាតិអាសង់ទីន ដែល​ជាបេក្ខភាពដ៏​សំខាន់​សម្រាប់ Bacelona Club គាត់កើតនៅ Rosario ,Santa Fe  កីឡាក Messi គាត់​មានជំនាញ់តាំងពីក្មេង​ក្នុងការលង​នូវបាលទាត់យ៉ាងស្ទាតជំនាញ់​ដែល​ធ្វើឲ្យ ក្លិប Bacelona ទទួលស្គាល់ចំពោះគាត់ ដើម្បីឲ្យចូលរួម​លេង​ក្នុងក្លិបនេះ ។

គួរ​រំលឹកផងដែរថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ នេះ ក្នុងការប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់​UEFA Champion League ដែល​ជា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត កីឡាករ Messi បំប៉ោង​សំណាញ់ ៥ គ្រាប់ ក្នុងការ​ប្រកួតជាមួយនឹង Bayer LeverKusan ។​ចំណែកក្នុងការប្រកួតដណ្តើមពាន ២០០៥ FIFA World Youth Championship ជាមួយ​នឹង​គ្រាប់បាល ៦ គ្រាប់ ក្នុងនោះមាន ២ គ្រាប់ដែល​គាត់រក​ជូនក្រុម ៕

Messi ស្ថិតក្នុងឆ្នាំ ២០១២

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរសដំណឹង