កូហ្វីអាណាន់ ថាស៊ីរីទទួលយកនូវ​ផែន​ការរបស់លោក

បេសក​ជន​ដ៏​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ  និង​សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ លោក កុហ្វីអាណាន់ បាន​ថ្លែង​នៅ ក្នុងប្រេសិត​របស់ដ៏​ពិសេសមួយរបស់ អ.ស. ប ដោយ​លោក​បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសស៊ីរី បានទទួល​យកនូវ​ផែនការ​បស់​លោក​ដើម្បីបញ្ចប់នូ​អំពើ​ហិង្សារដ៏​ឃោរឃៅ​នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ៕

ដោយ៖ បុរស​ដំណឹង

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!