សម័យថ្មីជាមួយនឹងទ្រនាប់​ជើង​ដ៏​ពេញ​និយម

0
69

សម្រាប់ សុភាពបុរស​ដែលចូលចិត្តនូវ​ស្តាយ៍ទំនើប ជាទីពេញ​និយមក្នុងសម័យ​បច្ចេកវិទ្យានេះ នៅរសៀល​ល្ងាច​នេះ ខាង​គេហទំព័រ ដំណឹង​ សូម​ណែ​នាំ​មិត្ត​យុវវ័យ​ទៅ​ជួប​ជាមួយនឹង​ទ្រនាប់​ជើង​​ដែល​ ជា​គូនិង​ខោខូវបូយ ដែល​សាក​សម​ជា​យុវវ័យ​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា និង​ធ្វើឲ្យ​រាង​កាយ​ទាំង​មូល​មា​ន​ភាព​ខុស​ប្លែក​ពីមុន នៅ​ពេល​ដែលជួប​ជាមួយនឹ​ង​ទ្រនាប់​ជើង​រប់សក្រុមហ៊ុន True Region ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here