ផលិតកម្មSM និយាយពីសាច់រឿង I AM

ប៉ុន្មាន​នាទី មុននេះ ផលិតកម្ម SM បាន​និយាយថា ភាព​យន្តដែល​មានចំណង​ជើង​ថា “I AM” ។

​នៅកំឡុង​ពេល​ដែល​ បង្ហាញ​បង្ហើប​នូវតារា​ល្បី​ៗជា​ច្រើន​រូប និង​តារាល្បីៗ​​​របស់  idol ។

អ្នកតំណាង​របស់ផលិតកម្ម SM បាននិយាយថា “សាច់រឿង​​ I AM​ នឹង​បង្ហាញ វត្តមានជា​ច្រើន​រូបរបស់ផលិត​កម្ម SM និង​តារា Hallyu ហើយត្រូវសម្តែងនៅ Madison Square Garden,SMTown Live World Tour in New york”​។

ហើយសាច់រឿង​នេះដែរនឹងគ្រោង​ដាក់បញ្ជាំងនៅពាក់កណ្តាលខែ ឧសភា ខាង​មុខនេះ ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរស​ដំណឹង