ឆាក​ជីវិត​នយោបាយ​ជាប់​ជា​តំណាង​រាស្រ្ត​របស់ អ៊ុង សានស៊ួជី

0
15

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី១ មេសា​ ភូមា​បាន​រៀប​ចំ​បោះឆ្នោត​សភា​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​អ្នក​តំណាងរាស្រ្ត​​ថ្មី​ ចំនួន ៤៥រូប។ អ្នកតំណាងរាស្រ្ត​ថ្មី​ទំាង ៤៥រូប​នឹង​​ទៅ​អង្គុយ​កន្លែង​របស់​អ្នកតំណាងរាស្រ្ត​ចាស់​ដែល​បាន​ចូល​ទៅ​ បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល។ តាម​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​គណបក្សប្រឆំាង គឺ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​តំណាងរាស្រ្ត​នៅ​ក្នុង​មណ្ឌល Kahwmu។ ការ​បោះឆ្នោត​ថ្ងៃ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ចាត់​ទុក​ថា ជាលទ្ឋផល​សំខាន់​ខ្លំាង​ណាស់៕

គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា សម្រាប់លទ្ឋផល​នេះ ក្នុ​ង​រដ្ឋ​សភា​សម្រាប់​សំឡេងគាំទ្រ និង​វត្តមាន​ជា​លើ​កទីមួយ​នេះ​គឺ​មិន​មាន​អ្វី​ប្រែប្រួល​នោះ​ទេ តែ​អ្វី ដែល​​សំខាន់នោះ​គឺ​ប្រជាភូមា និ​ងក្រសែ​ភ្នែកច្រមុះ​របស់​អន្តរ​ជាតិ ៕​

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរ​សដំណឹង

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី១ មេសា​នេះ ភូមា​បាន​រៀប​ចំ​បោះឆ្នោត​សភា​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​អ្នក​តំណាងរាស្រ្ត​​ថ្មី​ ចំនួន ៤៥រូប។ អ្នកតំណាងរាស្រ្ត​ថ្មី​ទំាង ៤៥រូប​នឹង​​ទៅ​អង្គុយ​កន្លែង​របស់​អ្នកតំណាងរាស្រ្ត​ចាស់​ដែល​បាន​ចូល​ទៅ​ បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល។ តាម​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​គណបក្សប្រឆំាង គឺ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​តំណាងរាស្រ្ត​នៅ​ក្នុង​មណ្ឌល Kahwmu។ ការ​បោះឆ្នោត​ថ្ងៃ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ចាត់​ទុក​ថា សំខាន់​ខ្លំាង​ណាស់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here