ស្រមោល​លើក​ទី ៣ របស់ FT.Jay តាមរយៈ​បទ “Shadow” ចេញ​ម្តង​ទៀត​ហើយ

នា​ពេលថ្មី​ៗ​កន្ល​ងមក​នេះ​តាមរយៈ​គេហទំព័រ កូរ៉េ​មួយ​បានចុះ​ផ្សាយ​ពី បទ Shadow ​ដែល​ជា​បទ របស់ Ft.Jay តាមរយៈ​បទ​នេះ​ដែរ​​មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​ ហើយ​សំនៀង​ពោរ​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ទឹក​ដម ។

ប្រិយ​មិត្ត​ដំណឹង​សម្រាប់យប់នេះ អា​ចទស្សនា​នូវ​វិដេអូ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

នាំ​ជូន​លោក​អ្នក​ដោយ៖ បុរ​ស​ដំណឹង