តារាម៉ូដែលល្បីៗ​នៅលើ​ពិភព​លោក

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ Contest Photo នៃ​តារា​សិចស៊ិចស៊ីនៅលើ ពិ​ភពលោក ដែល​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គេហទំព័រ ចិន​មួយ​ដ៏ល្បី​ឈ្មោះគឺ គេហទំព័រ ស៊ីនហួរ​ ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ស្តាយ៏របស់​តារាម៉ូដែលនៅលើ​ពិភព​លោក ៖

ដោយ៖ បុរ​សដំណឹង