វិធីបក​សំបក​បង្គា​តូចៗ

សម្រាប់មិត្ត​ស្រ្តី​មេផ្ទះជា​ទីមេត្រី គេហទំព័រ​ សូម​ណែនាំ​ជូន​ស្រ្តីមេផ្ទះនូវ​វិធី បក​សំបក​បង្គារ​តូ​ចៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

សម្រាប់បង្គារតូចៗ ស្ត្រី​មេផ្ទះ​ ចុងភៅ​ពិត​ជា​ពិបាក​ក្នុង​ការ​បក​សំបក ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​អ្នក​អាច​អស់​កង្វល់​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​យក​បង្គា ទៅ​ស្រុស​ជាមុន​សិន ព្រោះ​ការស្រុស ធ្វើឲ្យ​បង្គា​រឹង និង​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់តែងាយ​ក្នុងការបកសំបក​បង្គារ​ទាំងនោះ ដែល​មិត្ត​ស្រ្តី មេផ្ទះ​យក​ទៅធ្វើអាហារ ៕

ប្រែសម្រួលដោយៈ បុរ​ស​ដំណឹង