ចម្លាក់​យន្តអង្គុលីលេខ

លោក​ Jeremy Mayer គឺ​ជា​វិចិត្រករ​ដ៏ចំណាន​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ហើយ​​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​គាត់​បាន​បង្ហាញនូវ​ចំលាក់​​ជា​ច្រើន​ប្រភេទមាន​ដូច​ជា មនុស្ស​ សត្វ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​របស់​ ម៉ាស៊ីន​អង្គុ​លីលេខ។

លោក Jeremy Mayer គឺ​ជាសិល្បៈ​ករ​ដែល​មានដើម​កំណើត​នៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា  អ្នកសិល្បៈ​ផ្នែក​ចម្លាក់​រូបនេះ​បាន​យកម៉ាស៊ីអង្គុលីលេខ​ឲ្យ​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅជា​កាយ​វិភាគ​វិទ្យាសាស្រ្ត​មួយ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​រូប​រាង​ដូច​ទៅ​នឹង​មនុស្ស​ពិតៗ។​សម្រាប់​ចម្លាក់មនុស្ស​យន្ត ឬសត្វ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការវិភាគ​ជាមួយនឹង​បច្ចេកវិទ្យា​អង្គុលីលេខនេះ​គាត់​មិនលក់​នោះ​ទេ៕

ប្រែសម្រួលដោយៈ បុរស​ដំណឹង