​វិធី​ច្របាច់​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​កុំ​ឲ្យ​ល្វីង

0
235

សម្រាប់​សុ​ភាព​ស្រ្តី​មេផ្ទះ​​ពិត​ជា​ធ្លាប់​ជួប​ប្រទះ​ជារឿយៗ​មិន​ខាន​ឡើយ ចំពោះ​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​មាន​រស់​ជាតិ​ល្វីង ។ សម្រាប់​មូលហេតុ​នេះ​ គឺ​បណ្តា​ល​មក​ពីជាតិ​ប្រេង​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុងសំបក​ក្រូ​ចឆ្មារ ។

តែ​សម្រាប់ជាតិល្វីង​នេះ ស្រ្តីមេផ្ទះ​ទាំង​អស់​កុំ​ព្រួយ​បារម្ភ ជាដំបូង​យើង​ត្រូវ​យក​ក្រូ​ច​ឆ្មារ​ទៅ​ជ្រលក់​នឹង​ទឹក​ក្តៅជាមុន ដើម្បី​កម្ចាត់​ជាតិ​ប្រេងដែលមាន​នៅ​ក្នុងសំបក​ក្រូច​ឆ្មារ ទើប​យកវា​មកពុះ​ប្រាបាច់យក​ទឹក នោះ​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​ដែល​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​លេង​ល្វីង​ដូច​កាល​ពីមុន​ទៀត​ឡើយ ៕

ដោយ៖ បុរស​ដំណឹង

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here