ផលិតកម្ម SM បើ​ក​ជំនួញ​ថ្មី

0
10

បន្ទាប់​ពីពួកគេ​បាន​បង្ហាញនូវ ការ​បើក​ភ្នាក់ងារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ខាង​ផលិត​កម្ម SM ឥឡូវនេះពួកគេ​បាន​ចូលរួម ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្មសណ្ឋាគារ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ នាពេលប៉ុន្មាន​ម៉ោង​មុន​នេះ ។ តំណាង​ដែល​មក​ពី​ផលិតកម្ម SM បាន​និយាយថា ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​ពូកគេ​នឹង (SM Entertainment) និង ក្រុមហ៊ុន Kraze International បានចូលរួម​ពិភាក្សា​លើ​កិច្ច​ការ​វិនិយោគ និង​សាង​សង់នូវ សណ្ឋាគារ ហើយ​ដោយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “SM Kraze” ។

ដោយសារ​តែឧស្សាហកម្មតន្ត្រីមានការ​កើន​ឡើង​ និង​លូតលាស់នៅក្នុងប្រទេស​កូរ៉េ និង​វប្បធម៌​ល្អៗ​ដែល​ជា​ហេតុ​ផល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពូកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​ដូច្នេះ។ សម្រាប់ SM Kraze និង​បើក​នូវ ស្តង់ដែល​ជា​ជំហាន​ចាប់ផ្តើម Cheongdam-dong ហើយ​នឹង Seoul ៕

ប្រែសម្រួល​ដោយ៖ បុរស​ដំណឹង

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here